Manifests


Mēs esam ļoti rūpīgi vīlušies gandrīz visā, kas jebkad notiek, un tāpēc uzskatām, ka saprātīgāk ir teikt "nē", nekā "jā", tāpat kā labāk teikt "nav", nekā "ir". Nav labākas lietas par ļauniem smiekliem, jo tie ir vispatiesākie. Attiecīgi, mūsu mērķis ir radīt iespējami vairāk dzīvi apliecinošu lietu, kas sākas ar burtu "n". Viena no minētajām lietām ir še redzamā e-izpausme. Veidojumā, ko mēs saucam par "NAV radošo grupu", ir aicināts piedalīties ikviens, kura uzskati atbilst vai neatbilst še paustajiem un kurš ir spējīgs vairāk vai mazāk izteikties rakstos, vizuāli vai arī kādā citā veidā. Vienīgais noteikums ir visu NAV grupas dalībnieku piekrišana. Galu galā, tāpat kā jebkura cita sevi cienoša, arī mūsu virtuālā tribīne ir mūžīgā tapšanas stadijā.